Danh sách

Colonic

0
Colonic - SĐK VD-28609-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Colonic Dung dịch uống - Mỗi 5ml dung dịch chứa Arginin hydroclorid 1000mg

Atorvastatin 10

0
Atorvastatin 10 - SĐK VD-32461-19 - Thuốc tim mạch. Atorvastatin 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin 10mg

Sibetinic 10

0
Sibetinic 10 - SĐK VD-28610-17 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Sibetinic 10 Viên nén - Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10mg