Danh sách

Etiheso

0
Etiheso - SĐK VD-28741-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Etiheso Viên nén bao phim - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi trihydrat) 40 mg

Esosunny

0
Esosunny - SĐK VD-29548-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esosunny Viên nang cứng - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi pellet tan trong ruột 8,5%) 40 mg

Sunbakant 10

0
Sunbakant 10 - SĐK VD-27593-17 - Thuốc tim mạch. Sunbakant 10 Viên nén - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10 mg

Sunbakant 5

0
Sunbakant 5 - SĐK VD-29549-18 - Thuốc tim mạch. Sunbakant 5 Viên nén - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5 mg
Thuốc Sunnyroitin - SĐK VD-27594-17

Sunnyroitin

0
Sunnyroitin - SĐK VD-27594-17 - Thuốc hướng tâm thần. Sunnyroitin Viên nén bao phim - Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500 mg

Bwincetam

0
Bwincetam - SĐK VD-33231-19 - Thuốc hướng tâm thần. Bwincetam Thuốc cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói chứa Piracetam 1200 mg

Ethihad

0
Ethihad - SĐK VD-31416-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ethihad Viên nén bao phim - Desloratadin 5mg

Bwiner

0
Bwiner - SĐK VD-27592-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bwiner Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70 mg

Bwiner plus

0
Bwiner plus - SĐK VD-28740-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bwiner plus Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70 mg; Cholecalciferol (dưới dạng Dry Vitamin D3 cws) 2800 IU