Danh sách

Alpha Ofloxacin Tab

0
Alpha Ofloxacin Tab - SĐK VN-5271-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alpha Ofloxacin Tab Viên nén bao phim - Ofloxacin

Young Poong Cefadroxil cap. 500mg

0
Young Poong Cefadroxil cap. 500mg - SĐK VN-6061-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Young Poong Cefadroxil cap. 500mg Viên nang cứng - Cefadroxil

Sungwon Adcock Ciprofloxacin

0
Sungwon Adcock Ciprofloxacin - SĐK VN-6060-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sungwon Adcock Ciprofloxacin Viên nén bao phim 500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin Hydrochloride

Sungwon Adcock Clindamycin

0
Sungwon Adcock Clindamycin - SĐK VN-6583-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sungwon Adcock Clindamycin Viên nang cứng - Clindamycin Hydrochloride

Sungwon Adcock Clindamycin

0
Sungwon Adcock Clindamycin - SĐK VN-6584-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sungwon Adcock Clindamycin Viên nang cứng - Clindamycin Hydrochloride

Sungwon Adcock Lincomycin

0
Sungwon Adcock Lincomycin - SĐK VN-6585-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sungwon Adcock Lincomycin Viên nang cứng - Lincomycin Hydrochloride

Korus Kotoconazole

0
Korus Kotoconazole - SĐK VN-6059-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Korus Kotoconazole Viên nén - Ketoconazole

Intermedic Nalidixic Acid Tablet

0
Intermedic Nalidixic Acid Tablet - SĐK VN-15025-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Intermedic Nalidixic Acid Tablet Viên nén bao phim - Acid nalidixic

Chunggei Piracetam 400mg

0
Chunggei Piracetam 400mg - SĐK VN-5437-08 - Thuốc hướng tâm thần. Chunggei Piracetam 400mg Viên nang cứng - Piracetam

Chunggei Piracetam 800mg

0
Chunggei Piracetam 800mg - SĐK VN-5438-08 - Thuốc hướng tâm thần. Chunggei Piracetam 800mg Viên nén bao phim - Piracetam