Danh sách

Eyecol Eye drpos

0
Eyecol Eye drpos - SĐK VN-9588-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyecol Eye drpos Dung dịch nhỏ mắt - Chloramphenicol

Earcol ear drops

0
Earcol ear drops - SĐK VN-9587-10 - Khoáng chất và Vitamin. Earcol ear drops Dung dịch nhỏ tai - Chloramphenicol

Genta Plus Eye / Ear Drops

0
Genta Plus Eye / Ear Drops - SĐK VN-10137-10 - Thuốc khác. Genta Plus Eye / Ear Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai - Betamethasone Natri Phosphate; Gentamicin sulfate

Beazyme Tablet

0
Beazyme Tablet - SĐK VN-10136-10 - Thuốc khác. Beazyme Tablet Viên nén - Proteolytic enzyme from Carcia Papaya (Papain)

Betamethasone sodium phosphate 0,1% eye/ear drops

0
Betamethasone sodium phosphate 0,1% eye/ear drops - SĐK VN-9586-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Betamethasone sodium phosphate 0,1% eye/ear drops Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ tai - Betamethasone sodium phosphate

Gentamicin 0.3% W/v Eye / Ear Drops

0
Gentamicin 0.3% W/v Eye / Ear Drops - SĐK VN-10138-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Gentamicin 0.3% W/v Eye / Ear Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai - Gentamicin sulfate

Eyecol Eye drpos

0
Eyecol Eye drpos - SĐK VN-9588-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eyecol Eye drpos Dung dịch nhỏ mắt - Chloramphenicol

Earcol ear drops

0
Earcol ear drops - SĐK VN-9587-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Earcol ear drops Dung dịch nhỏ tai - Chloramphenicol

Ccmuphamol 650 Tablet

0
Ccmuphamol 650 Tablet - SĐK VN-10918-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ccmuphamol 650 Tablet Viên nén - Paracetamol