Danh sách

Topsil

0
Topsil - SĐK VN-6586-08 - Thuốc khác. Topsil Viên ngậm (màu vàng) - 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol, acid ascorbic

Topsil

0
Topsil - SĐK VN-6067-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Topsil Viên ngậm (màu vàng tartrazine) - 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol

Topsil

0
Topsil - SĐK VN-6068-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Topsil Viên ngậm (màu đỏ) - 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol

Topsil

0
Topsil - SĐK VN-6066-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Topsil Viên ngậm (màu xanh dương) - 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol