Danh sách

Thuốc Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-2315-06

Broncho-Vaxom Adults

0
Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-2315-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Broncho-Vaxom Adults Viên nang-7mg - Bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsialla pneumoniea and azaenae

Tragentab

0
Tragentab - SĐK VD-10684-10 - Thuốc khác. Tragentab - domperidone 30mg

Cao Ich mẫu

0
Cao Ich mẫu - SĐK V137-H12-10 - Thuốc khác. Cao Ich mẫu - Mẫu đơn bì, Hương phụ, Bạch thược, Ich mẫu, Thục địa, Địa du, Hồng hoa, Đảng sâm, Quy vĩ, Xuyên khung,...

Hepalucky

0
Hepalucky - SĐK VD-5028-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepalucky Viên nang mềm - Arginine tidiacicate, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin C

Sedacoron

0
Sedacoron - SĐK VN-4916-07 - Thuốc tim mạch. Sedacoron Dung dịch tiêm - Amiodarone hydrochloride

Sedacoron

0
Sedacoron - SĐK VN-4915-07 - Thuốc tim mạch. Sedacoron Viên nén - Amiodarone hydrochloride

Adenosin ‘Ebewe’

0
Adenosin 'Ebewe' - SĐK VN-6851-02 - Thuốc tim mạch. Adenosin 'Ebewe' Dung dịch tiêm truyền - Adenosine

Dobutamin ‘Ebewe’

0
Dobutamin 'Ebewe' - SĐK VN-7857-03 - Thuốc tim mạch. Dobutamin 'Ebewe' Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Dobutamine

Sedacoron

0
Sedacoron - SĐK VN-6859-02 - Thuốc tim mạch. Sedacoron Dung dịch tiêm - Amiodarone

Sedacoron

0
Sedacoron - SĐK VN-6858-02 - Thuốc tim mạch. Sedacoron Viên nén 200 mg - Amiodarone