Danh sách

Erolin

0
Erolin - SĐK VN-6860-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Erolin Siro - Loratadine

Aleact 120 tablets

0
Aleact 120 tablets - SĐK VN-9554-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aleact 120 tablets Viên nén - Fexofenadine

Aleact tablets

0
Aleact tablets - SĐK VN-9555-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aleact tablets Viên nén - Fexofenadine

Erolin

0
Erolin - SĐK VN-4415-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Erolin Viên nén - Loratadine
Thuốc Peritol - SĐK VN-6644-08

Peritol

0
Peritol - SĐK VN-6644-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Peritol Sirô - Cyproheptadine Hydrochloride
Thuốc Pipolphen - SĐK VN-8606-04

Pipolphen

0
Pipolphen - SĐK VN-8606-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Pipolphen Dung dịch tiêm - Promethazine
Thuốc Erolin - SĐK VN-6861-02

Erolin

0
Erolin - SĐK VN-6861-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Erolin Viên nén - Loratadine

Selecap

0
Selecap - SĐK VN-8388-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Selecap Viên nang - Celecoxib

Orthobid

0
Orthobid - SĐK VN-7556-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Orthobid Viên nén - Nimesulide

Milurit

0
Milurit - SĐK VN-5438-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Milurit Viên nén - Allopurinol