Danh sách

Gasmotin tablets 5mg

0
Gasmotin tablets 5mg - SĐK VN-22395-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Gasmotin tablets 5mg Viên nén bao phim - Mosaprid citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat) 5mg
Thuốc Pariet 10mg - SĐK VN-22394-19

Pariet 10mg

0
Pariet 10mg - SĐK VN-22394-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Pariet 10mg Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri) 10mg

Halaven

0
Halaven - SĐK VN3-197-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Halaven Dung dịch tiêm - Mỗi 2ml chứa Eribulin mesylat (tương đương 0,88mg Eribulin) 1mg

Fycompa 8 mg

0
Fycompa 8 mg - SĐK VN3-152-19 - Thuốc hướng tâm thần. Fycompa 8 mg Viên nén bao phim - Perampanel 8mg
Thuốc Fycompa 4 mg - SĐK VN3-151-19

Fycompa 4 mg

0
Fycompa 4 mg - SĐK VN3-151-19 - Thuốc hướng tâm thần. Fycompa 4 mg Viên nén bao phim - Perampanel 4mg
Thuốc Fycompa 2 mg - SĐK VN3-150-19

Fycompa 2 mg

0
Fycompa 2 mg - SĐK VN3-150-19 - Thuốc hướng tâm thần. Fycompa 2 mg Viên nén bao phim - Perampanel 2mg