Danh sách

Clitar

0
Clitar - SĐK VN-1089-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clitar Bột pha hỗn dịch uống-125mg - Clarithromycin

Clitar K

0
Clitar K - SĐK VN-9891-05 - Khoáng chất và Vitamin. Clitar K Bột pha hỗn dịch uống - Clarithromycin

Cefxi

0
Cefxi - SĐK VN-1569-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi Bột pha hỗn dịch uống-5mg/5ml - Cefixime

Cefxi-100

0
Cefxi-100 - SĐK VN-1087-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi-100 Viên nén bao-100mg - Cefixime

Cefxi-200

0
Cefxi-200 - SĐK VN-1088-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefxi-200 Viên nén bao-200mg - Cefixime

Bimaz

0
Bimaz - SĐK VN-5150-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bimaz Viên nén bao phim - Carbimazole

Ropiro

0
Ropiro - SĐK VN-9917-10 - Thuốc khác. Ropiro Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride

Fusan Kit

0
Fusan Kit - SĐK VN-5719-10 - Thuốc khác. Fusan Kit Viên nén bao phim, viên nang - Fluconazole, Secnidazole, Azithromycin

Ceftriaci

0
Ceftriaci - SĐK VN-12143-11 - Thuốc khác. Ceftriaci Bột pha tiêm - Ceftriaxon Natri

Aspax

0
Aspax - SĐK VN-14424-12 - Thuốc khác. Aspax Viên nén bao phim - Sparfloxacin