Danh sách

Goldvoxin

0
Goldvoxin - SĐK VN-19111-15 - Thuốc khác. Goldvoxin Dung dịch truyền tĩnh mạch - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 250mg/ml

Sterile ciprofloxacin 2mg/ml

0
Sterile ciprofloxacin 2mg/ml - SĐK VN-14976-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sterile ciprofloxacin 2mg/ml Dung dịch truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin

Levogolds

0
Levogolds - SĐK VN-18523-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levogolds Dung dịch truyền tĩnh mạch - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 750mg/150ml

Goldoflo

0
Goldoflo - SĐK VN-20729-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Goldoflo Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 40ml dung dịch chứa Ofloxacin 200mg

Meronem

0
Meronem - SĐK VN-7975-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meronem Bột pha dung dịch tiêm truyền - Meropenem Trihydrate

Meronem

0
Meronem - SĐK VN-7976-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meronem Bột pha dung dịch truyền - Meropenem Trihydrate

Ciprofloxacin Panpharma

0
Ciprofloxacin Panpharma - SĐK VN-22072-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Panpharma Dung dịch truyền - Mỗi túi 200ml dung dịch chứa Ciprofloxacin 400mg;
Thuốc Meronem - SĐK VN-17831-14

Meronem

0
Meronem - SĐK VN-17831-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meronem Bột pha dung dịch tiêm/ truyền tĩnh mạch - Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat) 1000mg
Thuốc Meronem - SĐK VN-17832-14

Meronem

0
Meronem - SĐK VN-17832-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meronem Bột pha dung dịch tiêm/ truyền tĩnh mạch - Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat) 500mg