Danh sách

Telmotens Plus

0
Telmotens Plus - SĐK VN-20436-17 - Thuốc tim mạch. Telmotens Plus Viên nén - Telmisartan 40mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Olembic 40

0
Olembic 40 - SĐK VN-21799-19 - Thuốc tim mạch. Olembic 40 Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 40mg

Olembic 20

0
Olembic 20 - SĐK VN-22107-19 - Thuốc tim mạch. Olembic 20 Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 20mg