Danh sách

Sodium Chloride Injection BP

0
Sodium Chloride Injection BP - SĐK VN-20221-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection BP Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Natri chlorid 0,9%

Sodium Chloride Injection BP

0
Sodium Chloride Injection BP - SĐK VN-20375-17 - Thuốc khác. Sodium Chloride Injection BP Dung dịch tiêm - Mỗi ống 10ml chứa Natri clorid 0,09g

Cipazy

0
Cipazy - SĐK VN-20128-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cipazy Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclo-rid) 200mg/100ml

Lidocaine Injection BP 1% w/v

0
Lidocaine Injection BP 1% w/v - SĐK VN-20647-17 - Thuốc gây tê - mê. Lidocaine Injection BP 1% w/v Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml dung dịch chứa Lidocaine hydrochloride 50mg