Danh sách

Victoz

0
Victoz - SĐK VN-9929-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Victoz Bột pha tiêm - Imipenem monohydrate; Cilastatin sodium

Ravelo

0
Ravelo - SĐK VN-9928-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ravelo Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate