Danh sách

Hepazol

0
Hepazol - SĐK VN-9442-10 - Khoáng chất và Vitamin. Hepazol Viên bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Hepazol E

0
Hepazol E - SĐK VN2-49-13 - Khoáng chất và Vitamin. Hepazol E Viên nén bao phim - tenofovir disoproxil fumarate 300mg; emtricitabine 200mg

Digazo

0
Digazo - SĐK VN-5223-10 - Thuốc khác. Digazo Viên nang - Omeprazole, Domperidone

Tenifo E

0
Tenifo E - SĐK VN2-94-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenifo E Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg

Hepazol

0
Hepazol - SĐK VN-9442-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepazol Viên bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Hepazol E

0
Hepazol E - SĐK VN2-49-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepazol E Viên nén bao phim - tenofovir disoproxil fumarate 300mg; emtricitabine 200mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets - SĐK VN2-494-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate and Lamivudine Tablets Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Lamivudine 300mg
Thuốc Efferex 500 - SĐK VN-16566-13

Efferex 500

0
Efferex 500 - SĐK VN-16566-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Efferex 500 Viên nang cứng - Deferiprone 500mg