Danh sách

Cefuroxim

0
Cefuroxim - SĐK VN-8048-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim Viên nén - Cefuroxime

Cefuroxim

0
Cefuroxim - SĐK VN-8049-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim Viên nén bao phim - Cefuroxime

TCL-R-20 Tablet

0
TCL-R-20 Tablet - SĐK VN-7973-09 - Thuốc khác. TCL-R-20 Tablet Viên nén bao phim - Atovastatin calcium trihydrate

Chexid 30

0
Chexid 30 - SĐK VN-8050-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Chexid 30 Viên nang - Lansoprazole

Pantopro

0
Pantopro - SĐK VN-18145-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantopro Viên nén bao tan trong ruột - PantoprazoI (dưới dạng PantoprazoI natri) 40mg

Sparisto 200

0
Sparisto 200 - SĐK VN-7765-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sparisto 200 Viên nén bao phim - Sparfloxacin

Roxem 150

0
Roxem 150 - SĐK VN-7535-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Roxem 150 Viên bao phim - Roxithromycin

Monocef O

0
Monocef O - SĐK VN-7767-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monocef O Viên nén - Cefpodoxime

Monocef Injection

0
Monocef Injection - SĐK VN-9262-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monocef Injection Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Monocef O

0
Monocef O - SĐK VN-7766-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monocef O Viên nén bao phim - Cefpodoxime