Danh sách

Xibraz-60 Tablet

0
Xibraz-60 Tablet - SĐK VN-16948-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-60 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Xibraz-90 Tablet

0
Xibraz-90 Tablet - SĐK VN-16949-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Xibraz-90 Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg