Danh sách

Rocefxon inj 1g

0
Rocefxon inj 1g - SĐK VN-1750-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rocefxon inj 1g Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Cbipromizen inj.

0
Cbipromizen inj. - SĐK VN-14088-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbipromizen inj. Bột pha tiêm - Cefazolin Natri

Cbipromizen inj.

0
Cbipromizen inj. - SĐK VN-14088-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbipromizen inj. Bột pha tiêm - Cefazolin Natri