Danh sách

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-2378-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Dung dịch tiêm-5mg/ml - Tacrolimus

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-2376-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Viên nang-1mg - Tacrolimus

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-2377-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Viên nang-0,5mg - Tacrolimus

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-14708-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Viên nang - Tacrolimus

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-14709-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Viên nang - Tacrolimus

Prograf

0
Prograf - SĐK VN-15475-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf Dung dịch tiêm - Tacrolimus
Thuốc Advagraf - SĐK VN-16291-13

Advagraf

0
Advagraf - SĐK VN-16291-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Advagraf Viên nang cứng phóng thích kéo dài - Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrate) 5mg
Thuốc Advagraf - SĐK VN-16498-13

Advagraf

0
Advagraf - SĐK VN-16498-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Advagraf Viên nang cứng phóng thích kéo dài - Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrate) 1mg

Advagraf

0
Advagraf - SĐK VN-16290-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Advagraf Viên nang cứng phóng thích kéo dài - Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrate) 0,5mg

Prograf 0.5mg

0
Prograf 0.5mg - SĐK VN-22057-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Prograf 0.5mg Viên nang cứng - Tacrolimus 0,5mg