Danh sách

Protopic 0,1%

0
Protopic 0,1% - SĐK VN-9712-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Protopic 0,1% Thuốc mỡ - Tacrolimus hydrate tương ứng 10mg tacrolimus

Protopic 0,03%

0
Protopic 0,03% - SĐK VN-9711-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Protopic 0,03% Thuốc mỡ - Tacrolimus hydrate tương ứng 3mg tacrolimus