Danh sách

Hibitane

0
Hibitane - SĐK VN-5751-01 - Thuốc sát khuẩn. Hibitane Dung dịch dùng ngoài - Chlorhexidine

Hibiscrub

0
Hibiscrub - SĐK VN-5750-01 - Thuốc sát khuẩn. Hibiscrub Dung dịch dùng ngoài - Chlorhexidine

Zestril 20mg

0
Zestril 20mg - SĐK VN-6467-02 - Thuốc tim mạch. Zestril 20mg Viên nén - Lisinopril
Thuốc Zestril 5mg - SĐK VN-6468-02

Zestril 5mg

0
Zestril 5mg - SĐK VN-6468-02 - Thuốc tim mạch. Zestril 5mg Viên nén - Lisinopril

Zestril 10mg

0
Zestril 10mg - SĐK VN-6469-02 - Thuốc tim mạch. Zestril 10mg Viên nén - Lisinopril

Tenormin

0
Tenormin - SĐK VN-1585-06 - Thuốc tim mạch. Tenormin Viên nén bao film-50mg - Atenolol
Thuốc Tenormin 50mg - SĐK VN-5753-01

Tenormin 50mg

0
Tenormin 50mg - SĐK VN-5753-01 - Thuốc tim mạch. Tenormin 50mg Viên nén - Atenolol

Inderal

0
Inderal - SĐK VN-0036-06 - Thuốc tim mạch. Inderal Viên nén bao phim-40mg - Propranolol

Zestril

0
Zestril - SĐK VN-3373-07 - Thuốc tim mạch. Zestril Viên nén-20mg - Lisinopril

Zestril

0
Zestril - SĐK VN-3374-07 - Thuốc tim mạch. Zestril Viên nén-10mg - Lisinopril