Danh sách

Redbama

0
Redbama - SĐK VN-16650-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Redbama Viên nén khỏng dịch dạ dày - Pantoprazole (dưới dạng Pantoprazole sodium sesquihydrate) 40mg

Rotalzon

0
Rotalzon - SĐK VN-16196-13 - Thuốc tim mạch. Rotalzon Viên nén bao phim - Losartan Potassium 50mg

Cleafex

0
Cleafex - SĐK VN-16197-13 - Thuốc tim mạch. Cleafex Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel hydrogen sulphate) 75mg
Thuốc Clealine 50mg - SĐK VN-16661-13

Clealine 50mg

0
Clealine 50mg - SĐK VN-16661-13 - Thuốc hướng tâm thần. Clealine 50mg Viên nén bao phim - Sertraline (dưới dạng Sertraline hydrochloride) 50mg