Danh sách

Ceretam

0
Ceretam - SĐK VN-17891-14 - Thuốc hướng tâm thần. Ceretam Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Artril Forte

0
Artril Forte - SĐK VN-18510-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Artril Forte Viên nang cứng - Glucosamin (dưới dạng glucosamin sulphat natri) 400 mg

Conart

0
Conart - SĐK VN-19064-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Conart Viên nang cứng - Glucosamin sulphat (dưới dạng tinh thể glucosamin natri sulphat) 250 mg; Chondroitin sulphat (dưới dạng chondroitin sulphat 95% bovine) 200mg

Avadol

0
Avadol - SĐK VN-18848-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Avadol Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg