Danh sách

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

0
0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P. - SĐK VN-15725-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P. Dung dịch truyền tĩnh mạch - Sodium chloride

Gelofusine

0
Gelofusine - SĐK VN-13504-11 - Thuốc khác. Gelofusine Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Succinylated gelatin, Sodium chloride, Sodium hydroxide

Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P.

0
Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. - SĐK VN-15726-12 - Thuốc khác. Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. Dung dịch truyền tĩnh mạch - Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Sodium lactate

Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9%

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9% - SĐK VN-18766-15 - Thuốc khác. Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9% Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Kali chloride 1,49g/10ml (14,9%)

Metronidazole Intravenous Infusion 500mg

0
Metronidazole Intravenous Infusion 500mg - SĐK VN-16955-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole Intravenous Infusion 500mg Dung dịch truyền tĩnh mạch - Metronidazole 500mg/100ml