Danh sách

Ansidex

0
Ansidex - SĐK VN-22296-19 - Thuốc hướng tâm thần. Ansidex Dung dịch pha truyền tĩnh mạch - Dexmedetomidine (dưới dạng Dexmedetomidine hydroclorid) 100mcg/ml