Danh sách

Glucobay 100

0
Glucobay 100 - SĐK VN-10757-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 100 Viên nén - Acarbose

Glucobay 50

0
Glucobay 50 - SĐK VN-10758-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 50 Viên nén - Acarbose

Nebido

0
Nebido - SĐK VN-14465-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nebido Dung dịch tiêm - Testosterone Undecanoate

Canesten

0
Canesten - SĐK VN-16136-13 - Thuốc phụ khoa. Canesten Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole 100mg

Canesten

0
Canesten - SĐK VN-15730-12 - Thuốc phụ khoa. Canesten Viên đặt âm đạo - Clotrimazole

Magnevist

0
Magnevist - SĐK VN-14921-12 - Thuốc khác. Magnevist Dung dịch tiêm - Acid Gadopentetic, Dimeglumine salt

Gadovist

0
Gadovist - SĐK VN1-263-10 - Thuốc dùng chẩn đoán. Gadovist Dung dịch tiêm - Gadobutrol

Primovist

0
Primovist - SĐK VN2-197-13 - Thuốc dùng chẩn đoán. Primovist Dung dịch tiêm - Gadoxetate disodium 0,25mmol/1ml

Gadovist

0
Gadovist - SĐK VN-12876-11 - Thuốc dùng chẩn đoán. Gadovist Dung dịch tiêm - Gadobutrol
Thuốc Ultravist 370 - SĐK VN-14923-12

Ultravist 370

0
Ultravist 370 - SĐK VN-14923-12 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultravist 370 Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền - Iopromide