Danh sách

Lecinflox Oph

0
Lecinflox Oph - SĐK VN-19429-15 - Thuốc khác. Lecinflox Oph Dung dịch nhỏ mắt - Levofloxacin 25mg

Datifen Oph

0
Datifen Oph - SĐK VN-19428-15 - Thuốc khác. Datifen Oph Dung dịch nhỏ mắt - Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarate) 2,5mg/5ml
Thuốc Freemove - SĐK VN-19430-15

Freemove

0
Freemove - SĐK VN-19430-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Freemove viên nén bao phim - Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid tương đương 750mg Glucosamin sulfat) 588mg; Methyl sulphonyl methan 250mg