Danh sách

Neutromax

0
Neutromax - SĐK VN-4316-07 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neutromax Dung dịch tiêm-300mcg/ml - Filgrastim

Neutromax

0
Neutromax - SĐK QLSP-0804-14 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Neutromax Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Globulin miễn dịch (Immunoglobulin) 50mg/ml

Hemax

0
Hemax - SĐK VN-5377-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax Bột đông khô pha tiêm - Recombinant human erythropoietin

Hemax (1000I.U)

0
Hemax (1000I.U) - SĐK VN-10099-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax (1000I.U) Bột đông khô pha tiêm - Recombinant Human Erythropoietin

Hemax (3000 I.U)

0
Hemax (3000 I.U) - SĐK VN-10100-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax (3000 I.U) Bột đông khô pha tiêm - Recombinant Human Erythropoietin

Hemax (4000 I.U)

0
Hemax (4000 I.U) - SĐK VN-13013-11 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax (4000 I.U) Bột đông khô pha tiêm - Erythropoietin (recombinant human)

Hemax 2000 IU

0
Hemax 2000 IU - SĐK VN-13619-11 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax 2000 IU Bột đông khô pha tiêm - Erythropoietin (recombinant human)
Thuốc Hemax - SĐK VN-0210-06

Hemax

0
Hemax - SĐK VN-0210-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemax Bột đông khô pha tiêm-2000IU - Erythropoietin alfa Người tái tổ hợp