Danh sách

Tirotax

0
Tirotax - SĐK VN-7786-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tirotax Bột pha dung dịch tiêm - Cefotaxime

Standacillin

0
Standacillin - SĐK VN-5767-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Standacillin Bột pha dung dịch tiêm - Ampicillin

Penicillin V Potassium

0
Penicillin V Potassium - SĐK VN-6479-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Penicillin V Potassium Nguyên liệu cốm - Penicillin V

Penicillin V Potassium

0
Penicillin V Potassium - SĐK VN-6480-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Penicillin V Potassium Nguyên liệu bột - Penicillin V

Ospen 1000

0
Ospen 1000 - SĐK VN-5766-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ospen 1000 Viên nén bao phim - Phenoxymethylpenicillin