Danh sách

Esafosfina

0
Esafosfina - SĐK VN-5397-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Esafosfina Dung dịch tiêm truyền - Fructose 1,6 Diphosphate
Thuốc Esafosfina - SĐK VN-16777-13

Esafosfina

0
Esafosfina - SĐK VN-16777-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Esafosfina Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Fructose-1, 6-diphosphoric (dưới dạng Fructose-1, 6-diphosphate sodium 5,0g) 3,75g

Tad

0
Tad - SĐK VN-15217-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Tad Bột pha tiêm - Glutathione sodium