Danh sách

Esafosfina

0
Esafosfina - SĐK VN-2341-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Esafosfina Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch-5 - Fructose 1,6 Diphosphate, sodium