Danh sách

Paracetamol G.E.S10mg/ml

0
Paracetamol G.E.S10mg/ml - SĐK VN-22308-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol G.E.S10mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 10 mg/ml

Paracetamol G.E.S10mg/ml

0
Paracetamol G.E.S10mg/ml - SĐK VN-22309-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol G.E.S10mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 10 mg/ml