Danh sách

Ginkapra Tab

0
Ginkapra Tab - SĐK VN-8654-09 - Thuốc khác. Ginkapra Tab Viên nén bao phim -

Clone Tab

0
Clone Tab - SĐK VN-8653-09 - Thuốc khác. Clone Tab Viên nén bao phim -

Venfanxi Tab

0
Venfanxi Tab - SĐK VN-5730-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Venfanxi Tab Viên nén bao phim - Ranitidine HCl, Magnesium là gì' href='../thuoc-goc-471/magnesium.aspx'>Magnesium là gì' href='../thuoc-goc-471/magnesium.aspx'>Magnesium Oxide, Magnesium aluminosilicate, Magnesium aluminium hydrate

Folsadron Tab

0
Folsadron Tab - SĐK VN-6112-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Folsadron Tab Viên nén bao phim - Cimetidine, Aldioxa, Magnesium Aluminosilicate

BMI Trimetazidine

0
BMI Trimetazidine - SĐK VN-4392-07 - Thuốc tim mạch. BMI Trimetazidine Viên nén bao phim-20mg - Trimetazidine hydrochloride

Tymocale Capsule

0
Tymocale Capsule - SĐK VN-15236-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tymocale Capsule Viên nang cứng - Thymomodulin

Oxamik Inj

0
Oxamik Inj - SĐK VN-14771-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxamik Inj Dung dịch tiêm - Octreotide acetate