Danh sách

Buscopan

0
Buscopan - SĐK VN-21583-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Buscopan Dung dịch tiêm - Hyoscin butylbromid 20mg/ml

Buscopan

0
Buscopan - SĐK VN-15234-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Buscopan Dung dịch tiêm - Hyoscine N-Butyl Bromide
Thuốc Buscopan 20mg/ml - SĐK VN-15234-12

Buscopan 20mg/ml

0
Buscopan 20mg/ml - SĐK VN-15234-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Buscopan 20mg/ml Dung dịch tiêm - Hyoscine butylbromide

Mekolasmin

0
Mekolasmin - SĐK VNB-3532-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Mekolasmin Viên nén - Betamethasone, Dexchlorpheniramine maleate

Mobic

0
Mobic - SĐK VN-6453-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic Dung dịch tiêm - Meloxicam

Mobic

0
Mobic - SĐK VN-16959-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic Dung dịch tiêm - Meloxicam 15mg/1,5ml
Thuốc Mobic 15mg/15ml - SĐK VN-7609-03

Mobic 15mg/15ml

0
Mobic 15mg/15ml - SĐK VN-7609-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic 15mg/15ml Thuốc tiêm - Meloxicam

Mobic

0
Mobic - SĐK VN-22059-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mobic Dung dịch tiêm - Meloxicam 15mg/1,5ml