Danh sách

Maxiclan

0
Maxiclan - SĐK VN-7547-03 - Khoáng chất và Vitamin. Maxiclan Si rô - Amoxicilline, Clavulanic acid

Jenimax 125mg

0
Jenimax 125mg - SĐK VN-1847-06 - Khoáng chất và Vitamin. Jenimax 125mg Viên nén hòa tan-100mg/25ml - Amoxicilline, Kali Clavulanate

Foractam Inj 0.5g

0
Foractam Inj 0.5g - SĐK VN-9999-10 - Khoáng chất và Vitamin. Foractam Inj 0.5g Thuốc tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml

0
Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml - SĐK VN1-241-10 - Thuốc khác. Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml Thuốc tiêm - 5-Fluorouracil

Duremid Tab. 10mg

0
Duremid Tab. 10mg - SĐK VN-9077-09 - Thuốc khác. Duremid Tab. 10mg Viên nén không bao -

Duremid Tab. 2.5mg

0
Duremid Tab. 2.5mg - SĐK VN-9078-09 - Thuốc khác. Duremid Tab. 2.5mg Viên nén không bao -

Duremid Tab. 5mg

0
Duremid Tab. 5mg - SĐK VN-9079-09 - Thuốc khác. Duremid Tab. 5mg Viên nén không bao -

Xalipla inj 100mg

0
Xalipla inj 100mg - SĐK VN2-219-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xalipla inj 100mg Bột đông khô pha tiêm - Oxaliplatin 100mg

Neoplatin Inj 150mg/15ml; 450mg/45ml

0
Neoplatin Inj 150mg/15ml; 450mg/45ml - SĐK VN1-242-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Neoplatin Inj 150mg/15ml; 450mg/45ml Thuốc tiêm - Carboplatin

Neoplatin Inj. 150mg/15ml; 450mg/45ml

0
Neoplatin Inj. 150mg/15ml; 450mg/45ml - SĐK VN2-51-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Neoplatin Inj. 150mg/15ml; 450mg/45ml Dung dịch tiêm - Carboplatin 10mg/ml