Danh sách

Ritozol 40ml Injection

0
Ritozol 40ml Injection - SĐK VN-10888-10 - Thuốc khác. Ritozol 40ml Injection Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazole Sodium

Protoriff 500mg Tablet

0
Protoriff 500mg Tablet - SĐK VN-10935-10 - Thuốc khác. Protoriff 500mg Tablet Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Ritozol 20mg Capsules

0
Ritozol 20mg Capsules - SĐK VN-15352-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Ritozol 20mg Capsules Viên nang cứng (chứa dạng hạt cải bao tan trong ruột) - Esomeprazole magnesium dihydrate

Ritozol 40mg Capsules

0
Ritozol 40mg Capsules - SĐK VN-16694-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Ritozol 40mg Capsules Viên nang cứng (chứa dạng hạt cải bao tan trong ruột) - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesium dihydrate) 40mg

Ogrel Plus

0
Ogrel Plus - SĐK VN-18535-14 - Thuốc tim mạch. Ogrel Plus Viên nén bao phim - Clopidogrel 75ml; Aspirin 75mg

Tanzo Injection 4.5GM

0
Tanzo Injection 4.5GM - SĐK VN-10129-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tanzo Injection 4.5GM Bột pha tiêm - Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium

Desri 2G Injection

0
Desri 2G Injection - SĐK VN-10070-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Desri 2G Injection Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium

Protoriff 500mg Injection

0
Protoriff 500mg Injection - SĐK VN-11810-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Protoriff 500mg Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Levofloxacin hemihydrate

Bactamox Plus Injection 1.5g

0
Bactamox Plus Injection 1.5g - SĐK VN-14675-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bactamox Plus Injection 1.5g Thuốc bột pha tiêm - Amoxicillin sodium, sulbactam sodium

Prelox Suspension

0
Prelox Suspension - SĐK VN-19656-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Prelox Suspension Bột cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml hỗn dịch sau khi pha chứa Cefpodoxim proxetil tương đương Cefpodoxim 40 mg