Danh sách

Thuốc Myonal 50mg - SĐK VN-19072-15

Myonal 50mg

0
Myonal 50mg - SĐK VN-19072-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myonal 50mg Viên nén bao đường - Eperison hydroclorid 50mg
Thuốc Pariet 10mg - SĐK VN-22394-19

Pariet 10mg

0
Pariet 10mg - SĐK VN-22394-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Pariet 10mg Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri) 10mg