Danh sách

Nodon

0
Nodon - SĐK VN-9016-04 - Thuốc tim mạch. Nodon Viên nén - Nebivolol

Teli 40

0
Teli 40 - SĐK VN-16604-13 - Thuốc tim mạch. Teli 40 Viên nén - Telmisartan 40mg

Teli 80

0
Teli 80 - SĐK VN-16605-13 - Thuốc tim mạch. Teli 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Zealargy

0
Zealargy - SĐK VN-20664-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zealargy Viên nén - Rupatadin (dưới dạng rupatadin fumarat) 10mg

Zetop

0
Zetop - SĐK VN-21979-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zetop Viên nén bao phim - Cetirizin HCl 10mg