Danh sách

Ariel Tdds

0
Ariel Tdds - SĐK VN-3537-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Ariel Tdds Cao dán-1,5mg - Scopolamine
Thuốc Ariel Tdds - SĐK VN-16705-13

Ariel Tdds

0
Ariel Tdds - SĐK VN-16705-13 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Ariel Tdds Cao dán - Scopolamine 1,5mg/miếng dán

Dicopad 1%

0
Dicopad 1% - SĐK VN-7037-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dicopad 1% Cao dán - Diclofenac natri