Danh sách

Minirin Melt Oral Lyophilisate 60mcg

0
Minirin Melt Oral Lyophilisate 60mcg - SĐK VN-18301-14 - Thuốc khác. Minirin Melt Oral Lyophilisate 60mcg Viên đông khô dạng uống - Desmopressin (dưới dạng Desmopressin acetate) 60mcg

Minirin Melt Oral Lyophilisate 120mcg

0
Minirin Melt Oral Lyophilisate 120mcg - SĐK VN-18300-14 - Thuốc khác. Minirin Melt Oral Lyophilisate 120mcg Viên đông khô dạng uống - Desmopressin (dưới dạng Desmopressin acetate) 120mcg