Danh sách

Remeron Soltab

0
Remeron Soltab - SĐK VN-18938-15 - Thuốc hướng tâm thần. Remeron Soltab Viên nén phân tán trong miệng - Mirtazapine (dưới dạng Mirtazapine bao có chứa 24% hoạt chất) 30mg
Thuốc Sinrigu - SĐK VD-20527-14

Sinrigu

0
Sinrigu - SĐK VD-20527-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sinrigu Viên nén bao phim - Etodolac 400mg
Thuốc Fosamax Plus 70mg/2800IU - SĐK VN-18940-15

Fosamax Plus 70mg/2800IU

0
Fosamax Plus 70mg/2800IU - SĐK VN-18940-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fosamax Plus 70mg/2800IU Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng Natri alendronate trihydrate) 70mg; Vitamin D3 (dưới dạng Vitamin D3 100.000IU/g 26,67mg tương đương 2800IU