Danh sách

Mespar 200

0
Mespar 200 - SĐK VN-0119-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mespar 200 Viên nén bao phim-200mg - Sparfloxacin

Mecrozil 250

0
Mecrozil 250 - SĐK VN-0117-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mecrozil 250 Viên bao phim-250mg - Azithromycin

Mecrozil 500

0
Mecrozil 500 - SĐK VN-0118-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mecrozil 500 Viên bao phim-500mg - Azithromycin

Doxef 200

0
Doxef 200 - SĐK VN-5088-10 - Khoáng chất và Vitamin. Doxef 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Doxef 100

0
Doxef 100 - SĐK VN-0771-06 - Khoáng chất và Vitamin. Doxef 100 Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime - Cefpodoxime proxetil

Dacilin 150

0
Dacilin 150 - SĐK VN-0115-06 - Khoáng chất và Vitamin. Dacilin 150 Viên nang-150mg - Clindamycin

Dacilin 300

0
Dacilin 300 - SĐK VN-1166-06 - Khoáng chất và Vitamin. Dacilin 300 Viên nang-300mg Clindamycin - Clindamycin hydrochloride

Clamac 250

0
Clamac 250 - SĐK VN-0113-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clamac 250 Viên nén bao phim-250mg - Clarithromycin

Clamac 500

0
Clamac 500 - SĐK VN-0114-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clamac 500 Viên nén bao phim-500mg - Clarithromycin

Glimerin-2

0
Glimerin-2 - SĐK VN-2158-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimerin-2 Viên nén-2mg - Glimepiride