Danh sách

Metformin winthrop

0
Metformin winthrop - SĐK VN-5751-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin winthrop Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Metformin winthrop

0
Metformin winthrop - SĐK VN-5749-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin winthrop Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Metformin winthrop

0
Metformin winthrop - SĐK VN-5750-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin winthrop Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Dolargan 100mg/2ml

0
Dolargan 100mg/2ml - SĐK VN-11315-10 - Thuốc khác. Dolargan 100mg/2ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride

No-Spa

0
No-Spa - SĐK VN-1028-06 - Thuốc đường tiêu hóa. No-Spa Dung dịch tiêm-40mg/2ml - Drotaverine hydrochloride

No Spa 40mg/2ml

0
No Spa 40mg/2ml - SĐK VN-5424-01 - Thuốc đường tiêu hóa. No Spa 40mg/2ml Dung dịch tiêm - Drotaverine

No Spa forte 80mg/4ml

0
No Spa forte 80mg/4ml - SĐK VN-7988-03 - Thuốc đường tiêu hóa. No Spa forte 80mg/4ml Dung dịch tiêm - Drotaverine
Thuốc No Spa forte 80mg - SĐK VN-7987-03

No Spa forte 80mg

0
No Spa forte 80mg - SĐK VN-7987-03 - Thuốc đường tiêu hóa. No Spa forte 80mg Viên nén - Drotaverine

No-Spa 40mg/2ml

0
No-Spa 40mg/2ml - SĐK VN-14353-11 - Thuốc đường tiêu hóa. No-Spa 40mg/2ml Dung dịch tiêm - Drotaverine hydrochloride

No-Spa 40mg/2ml

0
No-Spa 40mg/2ml - SĐK VN-14353-11 - Thuốc đường tiêu hóa. No-Spa 40mg/2ml Dung dịch tiêm - Drotaverine hydrochloride