Danh sách

Catefat

0
Catefat - SĐK VN-19727-16 - Thuốc khác. Catefat dung dịch uống - Mỗi ống 10 ml chứa Levocamitin 1 g

Philmadol

0
Philmadol - SĐK VN-19728-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philmadol Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg