Danh sách

Choongwae cephradine

0
Choongwae cephradine - SĐK VN-7643-03 - Khoáng chất và Vitamin. Choongwae cephradine Bột pha dung dịch tiêm - Cephradine

Choongwae trizele

0
Choongwae trizele - SĐK VN-1786-06 - Khoáng chất và Vitamin. Choongwae trizele Dung dịch tiêm truyền-500mg/100ml - Metronidazole

Choongwaeprepenem

0
Choongwaeprepenem - SĐK VN-0296-06 - Khoáng chất và Vitamin. Choongwaeprepenem Thuốc tiêm - Imipenem, Cilastatin

Lactated Ringers & Dextrose Inj

0
Lactated Ringers & Dextrose Inj - SĐK VN-2275-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringers & Dextrose Inj Dung dịch truyền - Dextrose, Natri Cholorid, Natri Lactate, Calci Chlorid, kali chloride

Lactated Ringers injection

0
Lactated Ringers injection - SĐK VN-1787-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactated Ringers injection Dung dịch tiêm truyền - kali chloride, Natri Chlorid, Natri Lactate, Calci Chlorid

Choongwaeevasol Inj

0
Choongwaeevasol Inj - SĐK VN-9530-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwaeevasol Inj Dung dịch truyền - Các acid Amin

Choongwae 10% Dextrose injection

0
Choongwae 10% Dextrose injection - SĐK VN-1783-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 10% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-100mg/1000ml - Dextrose

Choongwae 20% Dextrose injection

0
Choongwae 20% Dextrose injection - SĐK VN-1784-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 20% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-200g/1000ml - Dextrose

Choongwae 30% Dextrose injection

0
Choongwae 30% Dextrose injection - SĐK VN-1785-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 30% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-300mg/1000ml - Dextrose

5% Dextrose injection

0
5% Dextrose injection - SĐK VN-1782-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-50g/1000ml - Dextrose