Danh sách

Forcan 150

0
Forcan 150 - SĐK VN-8597-04 - Khoáng chất và Vitamin. Forcan 150 Viên nang - Fluconazole

Ciplox

0
Ciplox - SĐK VN-6187-02 - Khoáng chất và Vitamin. Ciplox Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Cipcef

0
Cipcef - SĐK VN-9018-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cipcef Viên nén bao phim - Cefixime

Cipcef 100

0
Cipcef 100 - SĐK VN-9019-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cipcef 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Danogen 200

0
Danogen 200 - SĐK VN-7113-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Danogen 200 Viên nang - Danazol

Ciplox

0
Ciplox - SĐK VN-5783-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ciplox Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Ciprofloxacin

Ciplox

0
Ciplox - SĐK VN-7115-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ciplox Thuốc mỡ tra mắt - Ciprofloxacin

Lansec

0
Lansec - SĐK VN-6544-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Lansec Viên nang - Lansoprazole

Emeset

0
Emeset - SĐK VN-6547-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Emeset Dung dịch tiêm - Ondansetron

Emeset

0
Emeset - SĐK VN-7116-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Emeset Dung dịch tiêm - Ondansetron