Danh sách

Citopcin Injection 200mg/100ml

0
Citopcin Injection 200mg/100ml - SĐK VN-20134-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin Injection 200mg/100ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin 2mg/ml

Citopcin Injection 400mg/200ml

0
Citopcin Injection 400mg/200ml - SĐK VN-20135-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin Injection 400mg/200ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin 2mg/ml

Citopcin Injection 100mg/50ml

0
Citopcin Injection 100mg/50ml - SĐK VN-20240-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin Injection 100mg/50ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin 2mg/ml

Cinezolid Injection 2mg/ml

0
Cinezolid Injection 2mg/ml - SĐK VN-21694-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cinezolid Injection 2mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Linezolid 2mg/ml