Danh sách

Lorusa

0
Lorusa - SĐK VN-2466-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lorusa Viên nang cứng-150mg - Fluconazole

Lecefti 100mg

0
Lecefti 100mg - SĐK VN-1513-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lecefti 100mg Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Lecefti-100

0
Lecefti-100 - SĐK VN-1001-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lecefti-100 Viên nang-100mg - Cefixime

Lecefti-200

0
Lecefti-200 - SĐK VN-1514-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lecefti-200 Viên nang-200mg - Cefixime

Kivacef 200

0
Kivacef 200 - SĐK VN-0590-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kivacef 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Kivacef

0
Kivacef - SĐK VN-0588-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kivacef Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Kivacef 100

0
Kivacef 100 - SĐK VN-0589-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kivacef 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Gamincef

0
Gamincef - SĐK VN-1996-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gamincef Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefpodoxime proxetil

Gamincef 100

0
Gamincef 100 - SĐK VN-1997-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gamincef 100 Viên nang-100mg Cefpodoxime - Cefpodoxime proxetil

Gamincef 200

0
Gamincef 200 - SĐK VN-1998-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gamincef 200 Viên nang-200mg Cefpodoxime - Cefpodoxime proxetil