Danh sách

Đông hòa Ban dược

0
Đông hòa Ban dược - SĐK V1399-H12-10 - Thuốc khác. Đông hòa Ban dược - Hương phụ, Kinh giới, Bạc hà, Huyền sâm, Cát căn, Đơn bì, Cát cánh, Thăng ma, Ma hoàng, Sa sâm