Danh sách

Phong thấp cốt thống hoàn

0
Phong thấp cốt thống hoàn - SĐK V502-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp cốt thống hoàn - Độc hoạt, Tang ký sinh, Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, Tần giao, Phòng phong, Đương qui, Quế chi