Danh sách

Thần tài viêm gan thảo

0
Thần tài viêm gan thảo - SĐK V162-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thần tài viêm gan thảo Viên hoàn cứng - Mỗi chai 50g viên hoàn cứng chứa Đương quy 6g; Actiso 4,8g; Diệp hạ châu 5,6g; Địa hoàng 2,8g; Xích thược 2,4g; Mẫu đơn bì 2g; Miết giáp 2g; Tỳ giải 2g; Hà thủ ô đỏ 2,4g; Kim ngân hoa 2,8g; Liên kiều 2,4g; Cam thảo 2g; Hồ ma tử 2g; Triết bối mẫu 2g; Thổ phục linh 2,8g

Thấp khớp tê bại thuỷ

0
Thấp khớp tê bại thuỷ - SĐK V141-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp tê bại thuỷ - Đỗ trọng, phục linh, thục địa, độc hoạt, phòng phong, xuyên khung, tế tân, tang ký sinh, ngưu tất, ..

Thấp khớp tê bại đơn

0
Thấp khớp tê bại đơn - SĐK V196-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp tê bại đơn Hoàn cứng - Bắc đỗ trọng, Bạch thược, Phục linh, Đương quy, Thục địa, nhân sâm, Ðộc hoạt, tang ký sinh

Thấp khớp tê bại đơn

0
Thấp khớp tê bại đơn - SĐK V196-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp tê bại đơn - Bắc đỗ trọng, bạch thược, phục linh, đương qui, thục địa, nhân sâm, độc hoạt, tang ký sinh..

Thấp khớp tê bại Thuỷ

0
Thấp khớp tê bại Thuỷ - SĐK V141-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp tê bại Thuỷ Thuốc nước - Đỗ trọng, Phục linh, Thục địa, Ðộc hoạt, Phòng phong, Xuyên khung, tế tân, tang ký sinh, Ngưu tất,

Thần tài sởi ban tố

0
Thần tài sởi ban tố - SĐK V609-H12-10 - Thuốc khác. Thần tài sởi ban tố Thuốc nước - Thục địa, Bạch truật, Nhân sâm, Ngưu tất, Mạch môn, Ngũ vị, Phụ tử chế

Thần tài sởi ban tố

0
Thần tài sởi ban tố - SĐK V609-H12-10 - Thuốc khác. Thần tài sởi ban tố - Thục địa, Bạch truật, Nhân sâm, Ngưu tất, Mạch môn, Ngũ vị, Phụ tử chế

Đại bổ thận khí đơn

0
Đại bổ thận khí đơn - SĐK V261-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ thận khí đơn - Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Trạch tả, Phục linh, Đơn bì, Quế nhục, Phụ tử chế

Ðại bổ thận khí đơn

0
Ðại bổ thận khí đơn - SĐK V261-H12-10 - Thuốc khác. Ðại bổ thận khí đơn Hoàn cứng - Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Trạch tả, Phục linh, Ðơn bì, Quế nhục, Phụ tử chế

Đại bổ thận khí tinh

0
Đại bổ thận khí tinh - SĐK V515-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ thận khí tinh Thuốc nước - Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, đơn bì, trạch tả, quế nhục, phụ tử, phục linh